In een goed ondernemingsplan vertaalt u doelstellingen naar operationele plannen. Cruciaal is dat iedere medewerker zich in de plannen kan herkennen en begrijpt hoe hij of zij hieraan kan bijdragen. Om dit proces te faciliteren, begeleiden we managers op sleutelposities in de verandering volgens ons principe van beleven-doorleven-doorgeven. We coachen uw mensen op de werkplek tijdens hun werkzaamheden. Dit noemen we werkplekcoaching.