In een linksdraaiende organisatie bepaalt het management wat een medewerker moet doen. Controles en procedures vormen een belemmering om het binnen de organisatie aanwezige potentieel tot bloei te laten komen.